Sponsor techniczny:

 KODEKS ZAWODNIKA AKADEMII KS KUŹNIA USTROŃ

1.  Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

2.  Zawodnik powinien godnie i z szacunkiem reprezentować klub sportowy, dbać o sprzęt sportowy w którym trenuje w trakcie przeprowadzanych zajęć jak i również po ich zakończeniu.

 

3.  Zawodnik powinien przychodzić na zajęcia przygotowany i jest zawsze punktualny.

 

4.  Zawodnik pomaga trenerowi w rozstawianiu sprzętu sportowego przed jak i w trakcie zajęć.

 

5.  Zawodnik wykonuje tylko i wyłącznie polecania prowadzącego zajęcia.

 

6.  Wszelkie dolegliwości zdrowotne, które mają miejsce w trakcie trwających zajęć należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.

 

7.  W trakcie wyznaczonych przerw należy uzupełniać płyny.

 

8.  W czasie zajęć od zawodnika wymaga się pełnego zaangażowania i sumienności oraz dyscypliny.

 

9.  Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

 

10.  Trenerzy są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje oraz pomoc – są do dyspozycji zawodników, rodziców i można z nimi porozmawiać.

 

11.  Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Klubu zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

 

12.  Zawodnik ma obowiązek powiadomienie trenera o ewentualnej swojej nieobecności na zajęciach z wyprzedzeniem.