Sponsor techniczny:
NEWS !

News

KARTY KWALIFIKACYJNE NA OBÓZ W CHORWACJI!!!

26 Kwi , 2017

Zarząd klubu , przypomina rodzicom , których dzieci wyjeżdżają na tegoroczny obóz w Chorwacji w terminie od 14-25 lipca 2017 r. o dostarczeniu karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu!!! Ostateczny termin dostarczenia mija 5 maja bieżącego roku. Karta jest WARUNKIEM uczestnictwa w obozie.

Poniżej link do strony ze wzorem karty. Po otwarciu strony, należy wydrukować “Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu”, uzupełnić i dostarczyć trenerowi.

https://www.portaloswiatowy.pl/zarzadzanie-szkola/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-30-marca-2016-r.-w-sprawie-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-dz.u.-z-2016-r.-poz.-452-12688.html